Brønntrykking av energibrønner og vannbrønner

Brønntrykking av energibrønner og vannbrønner i Ringerike og Viken Vest

Vi gjennomfører service og vedlikehold på vannbrønner og energibrønner. Dette anbefales om man opplever lite tilsig av vann til brønnen.

Brønn rengjøres og tømmes for slam, er det fortsatt dårlig tilsig av vann gjennomføres brønntrykking. Trykking av borebrønn foregår ved at en hydraulisk mansjett senkes ned i borehullet og pumpes opp, slik at vi tetter borehullet. Deretter settes hullet under mansjetten under høyt trykk, ved hjelps av vann som pumpes inn via en stor pumpe

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med brønntrykking av energibrønner og vannbrønner, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden